Tag Archives: ศาสนาอิสลาม

สุเหร่าสีน้ำเงินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี ชื่อของสุเหร่านี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน
สุเหร่าสีน้ำเงินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนาอิสลาม ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศตุรกี ชื่อของสุเหร่านี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน